Beiratkozás az óvodába

Szerző: settings Közzétéve:

Kedves Szülők!

A Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda óvodájába jelentkező gyermekek beíratása a következő időpontokban történik:

2022. április 21-én (csütörtökön) 08.00-17.00 óráig,
2022. április 22-én (pénteken) 08.00-17.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Ezeken a napokon lesz azoknak a gyermekeknek a beíratása is, akik augusztus 31. után töltik harmadik életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)

A jelentkezés módja:
A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, (Győr, Ady Endre utca 4) előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni a szülőket.
Időpont egyeztetés a 96/510-387-es telefonszámon lehetséges.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2022. április 22.) követő 30. nap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (Győri Egyházmegye Intézményfenntartó Iroda 9021 Győr, Káptalan domb 5/b) címezve.


Győr, 2022. március 25.

Virágné Bertalan Éva
óvodavezető

Kategóriák: Óvoda