Prohászkás családok zarándoklata a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária- kegyhelyen

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

Hazánk egyik legősibb és legszebb kegyhelyére, a Bodajki Mindenkor Segítő
Szűzanya-kegyhelyre vezetett a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános
Iskola és Óvoda családos zarándoklata október 8-án, Magyarok Nagyasszonya
ünnepén, amelyen csaknem 70 diák, szülő és tanár vett részt iskolalelkészünk,
Simon Dávid atya vezetésével.
A hagyományteremtő szándékból született családi program több meglepetést, lelki
ajándékot is tartogatott számunkra: először is a templom előtt gyülekezve
rácsodálkoztunk Pintér Balázs szobrászművész A szent család bodajki zarándoklata
címet viselő alkotására. A szoborcsoport annak állít emléket, hogy Szent István
királyunk családja körében több alkalommal is ellátogatott a búcsújáró helyre.
Délelőtt 10 órakor így a prohászkás kötődésű családok a Magyar Szent Család
nyomdokain haladva léptek a templomba, ahol Oravecki Attila, helyettes plébános
atya ismertette a kegyhely történetét, a helyi Mária-tisztelet hagyományait.
A zarándoklat másik ajándéka volt, hogy az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs
kalocsai érsek atya mutatta be a zarándokudvarban, ahol festői környezetben
imádkozhattunk együtt hazánkért, a magyar családokért. A főpásztor az ünnepi
búcsú tanításában többször is utalt intézményünk névadója, Prohászka Ottokár
gondolataira, aki székesfehérvári püspökként gyakran ellátogatott Bodajkra. A
szertartás zárásaként körmenetben vonultunk a zarándokudvaron található Patrona
Hungariae szoborhoz, ahol a Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya közbenjárását
kértük népünkért, a magyar családokért.
Ezt követően a templomtól néhány perces sétára található Kálvária-dombon Dávid
atya keresztút-ájtatosságot vezetett, melynek stációinál a családi életről elmélkedett.
Programunk a Gaja-völgyi Tájcentrumban agapéval zárult, ahol a családok vidám
piknik keretében töltötték a délutánt.
Nagy öröm számunkra, hogy a prohászkás családok igent mondtak Dávid atya
hívására és együtt erősítették a Teremtővel, Máriával és a közösséggel való
kapcsolatukat!

Nagy Mónika Rita
tanárnő

Kategóriák: Prohászka