„Szent Mártonnak ünnepén…” – óvoda

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

Szent Márton napi ünnepünket nagyon vártuk, és a hét folyamán az előkészületekbe aktívan
bekapcsolódtak a gyermekek, szülők, dolgozók egyaránt. Többféle tevékenységet kínálva
gyermekeinknek, közös élményekkel emlékeztünk meg Mártonról. Ismerkedtünk életével,
illetve a lámpások készítése közben sokat beszélgettünk a jóságról, jószívűségről, Isten és
embertárs iránti szeretetről. Szent Márton jósága, önzetlensége meleget áraszt a szükséget
szenvedők szívébe. A gyermekek lámpásai éppen ezt a fényt, a meleget jelképezik.
A szülőket is megszólítottuk. Imaláncot indítottunk a héten Szent Márton ünnepéhez
kapcsolódva. Mint tudjuk, Szent Márton kettévágta köpenyét, és a felét egy koldusnak adta.
Az imában arra kértük, hogy mi is mindig osztozni tudjunk embertársainkkal. A csoportok
óvónéniitől kaptak a szülők egy imát, és egy papírvirágot. Kértük, hogy mondják el az imát
családjuk körében, a gyerekekkel színezzék ki a virágot, a közepébe írják be a család nevét,
majd az óvoda folyosóján elhelyezett faliújságra helyezzék fel. Örömünkre, az ünnep napjára
sok-sok színes virágból álló imaláncunk díszbe öltöztette a faliújságot.
Az ünnep napján délután az udvaron kezdtük az ünneplést. Meghívtuk Dávid atyát, iskolánk
lelkészét, elfogadták a tanító nénik is meghívásunkat, és minden óvodásunk családja is eljött
hozzánk. Az udvaron a lámpások fénye mutatta az utat óvodásainknak, akik az óvó nénikkel
közösen vidám libás játékokat játszottak, mondókákat, verseket mondtak. Az eszem-iszom
sem maradhatott el, mely után lámpásainkkal a Révfalui templomba vonultunk. Az idei évben
a volt óvodásaink adták elő Márton legendáját, akik most Prohászkás diákok, és kis testvérük
az óvodába jár. Dávid atya szólt a gyermekekhez, szülőkhöz, és ezzel szebbé tette napunkat
kedves szavaival. A közös ima elmondása után megáldotta az ott lévőket. Az adakozásról
nem feledkezhetünk el. Minden kisgyermektől úgy köszöntünk el, hogy a kijáratnál egy
linzerszív süteményt kapott becsomagolva, és bízunk benne, hogy a kis óvodásunk a vacsora
asztalnál ezt úgy osztotta meg, ahogyan Márton tette a köpenyével.

Virágné Bertalan Éva
óvodavezető

Kategóriák: Óvoda