Balázs-áldás a Prohászkában

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

Szent Balázs püspök és vértanú liturgikus emléknapján, február 3-án reggel 8 órakor
a Prohászka alsó és a felső, 9.30-tól pedig a gimnáziumi tagozata ünnepelt
szentmisét a Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szertartás végén Dávid atya
Balázs-áldásban részesítette a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános
Iskola és Óvoda diákságát.
A reggeli szentmisén Dávid atya a legkisebbek számára is érthető módon, kérdés-
válasz formában ismertette a korai kereszténység időszakában élt Szent Balázs
történetét és kiemelte, hogy Balázs torokbajok ellen védő szentként való tisztelete
régi időkre tekint vissza: a legenda szerint a püspök megmentette egy halszálkától
fuldokló fiú életét, akinek anyja hálából ételt és gyertyát adott fia megmentőjének.
Innen eredeztethető a korábban X, ma Y alakban összekötött gyertyával
kiszolgáltatott áldás hagyománya.
Dávid atya a gimnazisták szentmiséjén hangsúlyozta, hogy a lélek egészsége Isten,
azaz mindenki annyira tekinthető egészségesnek, amennyire mély és szoros
kapcsolatot ápol a benne lakó Istennel. Iskolalelkészünk az istenkapcsolat
mibenlétéről tanította hallgatóságát és kiemelte, hogy bár nagyon fájdalmas, amikor
a testünk nem egészséges, ennél sokkal elkeserítőbb, amikor a lelkünk beteg,
amelyhez saját és mások bűnei vezetnek.
Végül Dávid atya kérte Szent Balázs püspök közbenjárását, hogy engedjük, hogy
Krisztus gyógyítson minket, hogy kerüljük a bűnt és hogy testi és lelki egészségnek
örvendjünk.
A Balázs-áldás szövege: 
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az
Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Ámen.

Nagy Mónika Rita
tanárnő

Kategóriák: Prohászka