Dicsőítő szentségimádással készültünk húsvétra

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

„Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve! Hangos énekléssel is dicsérjük az Urat” (Zsolt 95,2)


Húsvét ünnepére készülve dicsőítő szentségimádásra gyűltek össze a Prohászka 7-
12. osztályos fiataljai 2023. április 4-én a bazilikában.
A meghitt hangulatú délelőtt kezdetén fogadtuk az Oltáriszentséget, majd
iskolalelkészünk, Simon Dávid atya elmélkedését hallgattuk. Közös imában kértük a
Teremtőt, hogy belehelyezkedhessünk jelenlétébe, megérezhessük és
befogadhassuk irántunk érzett végtelen szeretetét, melyben Csiszér László és
zenekara segített minket zenei szolgálatával.
A sokak által ismert dicsőítő dalok után a zenekar vezetője megszólította fiataljainkat
és kivetített képek és videók bemutatásával hangsúlyozta, Isten szeretete ajándék,
csak rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e.
A zenekar egyik fiatal tagja, Alice tanúságtételében osztotta meg hallgatóságával,
hogyan ismerte fel saját életében, hogy egyedül Isten az, aki az ürességet tartósan is
be tudja tölteni az ember szívében.
A szentségimádás két és fél órája alatt lehetőség volt a nagyböjti ’last minute’
szentgyónás elvégzésére is, Dávid atya egész délelőtt gyóntatott, hogy a prohászkás
diákok tiszta lélekkel várhassák Jézus feltámadásának ünnepét. Sokan éltek a
bűnbánat szentségével.
A diákság többsége számára számára újdonság volt a dicsőítés mint imaforma,
ennek ellenére sokan énekelték a kivetített szövegeket és lélekben megerősödve,
egymással közösségben készültek a húsvét örömére.

Nagy Mónika Rita
tanárnő

Kategóriák: Gimnázium