Szent Angéla ünnepe a Prohászkában

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

Hagyományainkhoz híven idén is ünnepi szentmisével emlékeztünk meg a Szent
Orsolya Rend alapítójának, Merici Szent Angélának liturgikus emléknapjáról a
Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményében.
Az ünnepi szentmisét január 26-án iskolalelkészünk, Simon Dávid atya mutatta be.
Dávid atya szentbeszédét egy kérdéssel kezdte: mit tanulhatunk Szent Angélától,
miben lehet példakép előttünk? A lelkipásztor rámutatott, hogy a Garda-tó környékén
született Angéla 10 éves korára már teljesen árva lett, majd hamarosan testvérét és
nagybátyját is elvesztette. A fiatal lány senkibe sem tudott kapaszkodni, így az
Istenben talált menedéket. Ebből a mély tapasztalatból alakult ki az általa alapított
rend, hiszen Angéla felismerte, hogy életfeladata a szegény sorsú lányok nevelése.
Angéla egész életében azt hangsúlyozta, hogy Istennel minden nehézséget át lehet
vészelni. Kiemelt fontosságot tulajdonított az imának, a rend tagjai az alapítás óta
napi egy órát töltenek elmélkedő imával. Dávid atya homíliája végén kiemelte, hogy
Szent Angéla szellemi öröksége abban áll, hogy ha mindent elveszítünk is, Isten
segítségével bármilyen nehézséget legyőzhetünk.
A szertartás során diákok és a tanárok a nővérekkel együtt énekelték a Szent Angéla
közbenjárásáért fohászkodó népéneket.
Dávid atya a befejező áldás után köszönetét fejezte ki a nővéreknek, akik az
imahátteret biztosítják a prohászkások számára, majd intézményvezetőnk,
Pezenhofferné Molnár Edina és a gyerekek virággal köszöntötte a Szent Orsolya
rend győri tagjait.

Nagy Mónika Rita
tanárnő

Kategóriák: Prohászka