A 4. évfolyam látogatása a Bazilikában

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

A 4. évfolyam látogatása a Bazilikában

Március 17-én volt a győri Könnyező Szűzanya búcsúnapja. Ehhez a szép
ünnephez kapcsolódóan a hittanórákon beszélgettünk a kegykép történetéről és
az 1697-ben történt csodáról.
Ezt követően a 4. évfolyam ellátogatott a Bazilikába, hogy a kegykép előtt is
imádkozzon és énekeljen. Imáinkat a békéért és a háborús területeken fogságba
esett túszok kiszabadulásáért ajánlottuk fel Égi Édesanyánknak.
Ez alkalommal olyan megtiszteltetés ért minket, hogy a csodás ereklyét
megtekinthettük és meg is érinthettük.
Mindezek után meghatottan ültünk be az Örökimádás kápolnába, hogy a
csendben az Úr Jézussal is találkozhassunk.
A Bazilika látogatását a Héderváry-kápolnában fejeztük be, ahol megnéztük a
Szent László-hermát, majd Boldog Apor Vilmos életútjának felidézése után az
egykori győri vértanú püspök síremlékénél közösen elmondtunk egy imádságot.


Kállainé Bentz Erika

tanító

Kategóriák: Általános iskola