Az újraalapítás 30. évfordulója

Szerző: kezelo2 Közzétéve:

A hála jegyében telt a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és
Óvoda újraalapításának 30. évfordulója, melyet szentmisével, jubileumi gálával és
orgonahangversennyel ünnepeltünk 2024. április 12-én.
Az ünneplés 10 órakor szentmisével kezdődött a Nagyboldogasszony-
székesegyházban. A szertartást dr. Veres András megyéspüspök atya mutatta be,
koncelebrált dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Simon Dávid iskolalelkész,
püspöki biztos, dr. Lukácsi Zoltán kanonok-plébános atya, a Prohászka egykor
püspöki biztosa és Hencz Márton püspöki szertartó atya. A főpásztor homíliájában a
hála mibenlétéről elmélkedett és rámutatott annak a közösségnek a fontosságára,
amely összeköti az elmúlt 30 évben az intézményben tevékenykedő tanári kart az
egykori és jelenlegi a tudásra szomjazó ifjúsággal. Dr. Veres András arra kérte a
résztvevőket, hogy gondoljanak hálával és szeretettel azokra, akik az elmúlt harminc
évben jelen voltak az intézmény életében. A szentmisén iskolánk kórusa is
közreműködött Antalné Hatoss Györgyi tanító kollégánk vezetésével.
A liturgiát jubileumi ünnepség követte a gimnázium megújult épületében, melyet
főpásztoraink és Dr. Ruppertné Hutás Kinga asszony, a Győri Egyházmegye
fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatója mellett számos meghívott
vendég is megtisztelt jelenlétével.
Köszöntőt mondott Pezenhofferné Molnár Edina főigazgató asszony, aki kiemelte,
hogy az orsolyita oktatás nagy hagyományokkal rendelkezik városunkban, hiszen a
Szent Orsolya Rend nővérei 1726-ban kezdték meg pedagógiai munkásságukat
Győrben. Az oktatási központ sikere abban áll, hogy a korszerű tudás átadásán túl a
mai napig őrizzük a névadó, Prohászka Ottokár szellemi öröksége mellett az
orsolyita szellemiséget is. Főigazgató asszony megköszönte mindazok munkáját és
támogatását, akik egykor segítették és ma is éltetik a nagy múltú oktatási intézményt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy velünk ünnepelt Emerica és Rozália nővér is, akik
néhány mondattal visszaemlékeztek az újraindítás tiszteletreméltó, de egyben nehéz
pillanataira. A nővérek köszönetüket fejezték ki a Győri Egyházmegye akkori és
jelenlegi püspök atyáinak a támogatásért, akiknek segítségével rendjük az
államosítás miatti majd öt évtizedes kényszerszünet után az 1993/1994-es tanévben
újra tudta indítani az iskolát.
Jakab Gábor igazgatóhelyettes az ünneplő közösség figyelmébe ajánlotta a
vendégeknek ajándékként átadott bort, melynek fantázianeve A Szent Orsolya Rend
jelmondata: „Serviam”, azaz „Szolgálok”. A különleges, intézményünkhöz kötődő ital
a tavaly hirtelen elhunyt intézményvezetőnk, Nagy Csaba ötletéből született, így az
igazgatóhelyettes az első sorszámú palackot ünnepélyesen átadta volt vezetőnk
özvegyének, Nagyné Szűcs Erzsébetnek.
A jubileumi gálán az óvodásoktól a gimnazistákig minden tagozat képviseltette magát
színvonalas énekszóval és szavalattal; sőt korábbi és jelenlegi kollégák is együtt
énekeltek a kórusunkkal, melyet dr. Kretzné Budaker Dóra karnagy vezetett.

Az intézmény a tanév folyamán komplex művészeti versennyel tisztelgett a jubileum
előtt, melynek díjátadójára is a gálán került sor. Az alsósok számára meseversenyt,
a felső és a gimnáziumi tagozat diákjai számára pedig szavaló- és szövegértési
versenyt, képzőművészeti pályázatot és egyházzenei versenyt hirdettünk a Győri
Egyházmegye tehetséges diákjai számára. A megmérettetések márciusban zajlottak
le, az ünnepi délelőttön pedig a versenyek zsűrielnökei – Pápai Emese
művészettörténész és Csorba János volt kollégánk- és a humán munkaközösség
tagjai értékelték a versenyt és eredményt hirdettek. Hálásan köszönjük a pályázó
diákok befektetett energiáját és a felkészítő tanárok munkáját.
Jubileumi délelőttünk zárásaként a vezetőség oklevéllel köszöntötte azt a hat
kollégát – Antalné Hatoss Györgyit, Kállainé Bentz Erikát, Szakszné Gelesz
Erzsébetet, Szomor Gáborné Emőkét, Makó Zsoltot és Marek Pétert -, akik az első,
1993/93-es tanévtől intézményünk dolgozói.
Ünnepi napunk különleges lezárásaként abban a megtiszteltetésben volt részünk,
hogy Rákász Gergely orgonaművész jótékonysági koncertet adott iskolánk javára a
Győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban. A fergeteges esti koncertre egykori
és jelenlegi tanárok, diákok és szülők gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljék az
intézményt. Az este folyamán felcsendültek Vivaldi, Bach és Gershwin dallamai,
nagy örömet okozva ezzel a Prohászka közösségének. A katartikus hangverseny
méltó lezárása volt ünnepségsorozatunknak.
A 30 éves jubileumi év kiemelt napján hálát adtunk iskolánk múltjáért és jelenéért és
együtt kértük Isten áldását az intézmény további tevékenységére az oktatás és a
hitre nevelés területén.

Nagy Mónika Rita
tanárnő

Kategóriák: Prohászka