Horváth Ildikó

Tanítói pályámat, pedagógusi munkámat több mint három évtizeddel ezelőtt kezdtem el. Ez időszak alatt igyekeztem hivatásomhoz szervesen kapcsolódó továbbképzéseken részt venni, szakvizsgáztam és elkészítettem portfóliómat is. Úgy gondolom, hogy a változatos tanítói módszerek, eszközök megismerése és alkalmazása, a folyamatos megújulás, az oktató-nevelő munka szakmai elmélyítése járulnak hozzá mind a saját, mind pedig a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez.

Az óvoda és iskola közötti átmenetet szeretetteljes, biztonságos, motiváló környezet megteremtésével szeretném zökkenőmentessé tenni, ahol öröm és élmény a tanulás a gyermekek számára. Hiszen játékos, változatos, interaktív tanítási – tanulási módszerekkel a tanulás is könnyedebbé, szórakoztatóbbá válik.  Célom, egy jól működő, egymás elfogadására épülő osztályközösség kialakítása, amely katolikus szellemben nevel segítségnyújtásra, a hagyományok tiszteletére és ápolására, a szeretet, a becsületesség és őszinteség értékrendjét követve.

Nagyon fontos számomra a bizalom kiépítése a kiselsősökkel és szüleikkel, hiszen csakis együttműködve érhetünk el közös sikereket tanulmányi munkájuk és személyiségük pozitív irányú fejlesztésében.

Szívügyem az olvasóvá nevelés, valamint osztályfőnökként iskolai és iskolán kívüli szabadidős programok, kirándulások, kulturális események szervezése.

Szeretettel várom az intézményünkbe lépő leendő kisgyermekeket és örömmel vezetem be őket a „Tudás” oly izgalmas birodalmába!